Den børnekulturelle rygsæk i Sydslesvig

Kultur i rygsækken

Forside _bkr -lille -format

I samarbejde med de sydslesvigske børnekulturelle aktører har vi gennem et år arbejdet på Den Børnekulturelle Rygsæk i Sydslesvig.

Et spændende samarbejde, der har givet mulighed for indblik i hinandens praksis, og gode konstruktive drøftelser, med det fælles sigte for øje, at optimere vore børnekulturelle tilbud for Sydslesvigs børn og unge ml. 0-18 år.

Formålsformulering:

Den Børnekulturelle Rygsæk er et unikt tilbud, som skal medvirke til, at alle børn fra 0-18 år i dagtilbud og skoler i Sydslesvig oplever inspirerende møder med kunst, litteratur og oplevelser i løbet af deres dagtilbuds –og skoletid. I samarbejde med en række sydslesvigske kulturaktører får børn og unge mulighed for at møde kultur i dens mange facetter.

Alt fysisk materiale er blevet sendt ud til vores daginstitutioner og skoler.