Pædagogiske konsulenter

På CfU kan du efter aftale træffe skolekonsulenterne for dansk, matematik, tysk, engelsk, skolekonsulenten for historie, samfundsfag, kristendomskundskab, geografi, biologi og natur/teknik og skolekonsulenten for IT og fysik/kemi.

Du kan blandt andet få rådgivning og vejledning vedrørende planlægning af undervisningen, valg af undervisningsmidler, integration af IT i fagene, kurser og pædagogiske eftermiddage.

Aftalerne bedes foretaget via mail.