Torsdag

Om torsdagen kører vi til

Skovgades Børnehave

Ingrid-Hjemmet

Cornelius Hansen-Skolen

Nystadens Vuggestue

Duborg-Skolen/Skolegyde

Kobbermølle Danske Skole

Kobbermølle Børnehave

Harreslevmark Børnehave

Harreslev Danske Skole

Harreslev Børnehave

Harreslevløkke Daginstitution

Medelby Danske Skole

Bramstedlund Børnehave

Ladelund Ungdomsskole

Humtrup Børnehave

Bavnehøj-Vidingherreds Danske Skole

Aventoft Børnehave

Nibøl Danske Skole

Nibøl Børnehave

Risum Danske Skole

Risum Børnehave

Læk Danske Skole

Læk Børnehave

Skovlund-Valsbøl Danske Skole

Skovlund Børnehave

Hanved Danske Skole

Hanved Børnehave

Sild (Inselschnelldienst)

Vyk (Inselschnelldienst)